VRIJEME U BANJALUCI

USLOVI KORIŠTENJA

Korištenjem sadržaja na Web stranicama Autoprevoza, vi pristajete na određene uslove i pravila koja su definisana u okviru ovog dokumenta. Pošto se pravila i uslovi korištenja redovno prilagođavaju odgovarajućim normama i regulativama, smatramo da su korisnici u svakom trenutku upoznati sa tim pravilima i da su ih u cijelosti razumjeli i prihvatili.

Ni jedan dio ove stranice ne smije se koristiti u nezakonite svrhe, tj. ne smije se upotrebljavati u kontekstu koji sadrži djela označena kao kriminal, prestup ili radnje koje su u suprotnosti sa važećim zakonskim normama i pravilima ponašanja. Posebno je zabranjeno objavljivati ili na drugi način prenositi sadržaje koji mogu nanijeti štetu Autoprevozu, kao i drugim osobama ili pravnim licima.

Sadržaji na ovim stranicama namijenjeni su isključivo za promotivne i informativne svrhe Autoprevoza. Korisnici ovih sadržaja obavezuju se da će te sadržaje koristiti u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te da ih neće objavljivati ili distribuirati u bilo kom obliku bez znanja i odobrenja vlasnika materijala - Autoprevoza. Autoprevoz pri tome ima pravo da, bez prethodne najave ili obavještenja, promjeni sadržaje na ovoj stranici, prema procjeni svojih službi.

Autoprevoz ne snosi nikakvu odgovornost niti posljedice koje mogu nastati po korisnika usljed korištenja sadržaja objavljenih na ovoj stranici.

Autoprevoz polaže autorska prava na sve materijale koji su na ovom mjestu objavljeni (tekstualni sadržaj, fotografije, slike, audio i video materijal...). Neovlašteno korištenje bilo kojeg od njih podložno je Zakonu o zaštiti autorskih prava i smatraće se kažnjivim djelom.

Autoprevoz može u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promijeniti ove Uslove korištenja, a smatra se da je korisnik upoznat sa ovim pravilima u svakom trenutku korištenja sadržaja ove stranice.

Sva prava zadržana!
© 2007 Autoprevoz AD Banja Luka
Uslovi korištenja               Politika privatnosti